vorige pagina volgende pagina

De Viersprong Woudenberg

Wanneer gebeurt wat

Er wordt op De Viersprong veel gedaan om iedereen mee te laten genieten van hetgeen wij zo mooi vinden. Hierover publiceren we zelf, geven we rondleidingen, delen we onze visie en staan we open voor de ideeën van anderen. Een selectie over wat we zoals doen is hieronder te vinden.

7 november 2010, artikel naar aanleiding van het project "De smaak van de 19e eeuw"
http://www.woudenberger.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Prijs-voor-Wartburgschool.618416.news

Voor basisscholen uit Woudenberg worden er informatie ochtende en wandelingen op Landgoed De Viersprong georagniseerd. Dit wordt gedaan vanuit het Historisch Informatiepunt Eeemland, Hemels van der Hart en Tuinen van Vroeger. De volgende dagen komen de scholen langs:
Woensdag ochtend 13 oktober bezoekt De Wartburg De Vierspong.
Dinsdag ochtend 26 oktober bezoekt De Prangelaar De Viersprong.
Woensdagochtend 27 oktober bezoekt De Griftschool De Viersprong

5 september 2010, artikel naar aanleiding van de rondleiding voor het HIP http://www.leusderkrant.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Veel-belangstelling-rondleiding-de.586941.news?mod%5BBduNewsModule%5D%5Bpopup_reageer%5D=1

31 augustus, cursussen en rondleidingen over tuinkunst en De Viersprong bij Maarn Wijzer, 2008/2009/2010/2011 http://www.maarnwijzer.nl

13 augustus 2010, aankondiging rondleidingen voor het Historisch Informatiepunt Eemland (HIP) http://www.dewoudenberger.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Rondleiding-door-buitenplaats-De.576524.news

7 juni 2010, reactie Sol en inrichten mozaïekbedden met de vrijwilligers http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2010/06/cascade-sol-15-mei-en-de-nieuwe-moza%C3%AFekbedden-op-de-viersprong.html

15 mei 2010, Cascade Studie op Locatie wordt ontvangen op De Viersprong http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2010/06/sol---15-mei-20.html

13 februari 2010, herstel van het Maanpad http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2010/02/het-maanpad-op.html

Decembernummer 2009 Tijdschrift Monumenten special over groen monumenten, artikel over De Viersprong   http://85.92.147.191/~monument/index.php?option=com_content&task=view&id=509

30 oktober 2009, Hemels van der hart, ter nagedachtenis aan http://www.hvdh.nl/nieuws?pagina=14

20 oktober 2009, discussie over omgang met groen erfgoed http://www.tuinenlandschap.nl/discussie/102/hoveniers-moeten-zich-meer-in-debat-over-historisch-groen-mengen

27 september 2009, veldexcursie sprengen op landgoed Sparrendaal te driebergen http://www.mmnatuurlijk.nl/act090927.html

21 augustus 2009, de bouw van ons fietsenhok http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2009/08/ruwe-boomstamme.html

4 juni 2009, 2e publicatie mozaïekperken http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2009/06/index.html

14 maart 2009, mengen in discussie over het opzetten van een tuinbazenopleiding http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2009/03/tuinbazenopleid.html

6 maart 2009, publicatie mozaïekperken http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2009/03/mozaekvakken-vo.html

17 februari 2009, discussie over het manipuleren van bomen in de tuinkunst http://cascade1987.web-log.nl/cascade1987/2009/02/schuine-boom-in.html

Doorlopend zijn de verrichtingen van onze vrijwilligers te volgen op www.tuinenvanvroeger.nu naar de weblog